För rehabilitering av cancer, allergi och trafikskador finns det möjlighet att ansöka om gratisvistelse. För information och ansökningsblanketter kontakta:

Curo
Riksföreningen för Cancersjuka
Sjöängsvägen 2
192 72, Sollentuna
Tel: 08-720 30 81
www.curo.nu

 

Cancerhjälpen
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Tel: 08-612 42 42
E-post: kansli@cancerhjalpen.se
www.cancerhjalpen.se

 

Cancer- och Allergifonden
Box 2355
103 18 Stockholm
Tel: 08-345 990
E-post: info@cancerochallergifonden.se
www.cancerochallergifonden.se 

 

Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR)
Barksväg 14 nb
Box 7107
170 07 Solna
Tel: 08-31 82 05
E-post: info@cancersjukasriks.se
www.cancersjukasriks.se